PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE.

Tym razem kilka słów o kolejnym postępowaniu restrukturyzacyjnym jakim jest przyspieszone postępowanie układowe. Jak każde z postępowań restrukturyzacyjnych, ma ono uchronić dłużnika przed ogłoszeniem upadłości w wyniku zawarcia układu.

Postępowanie to – jak wynika z samej nazwy- ma być przeprowadzone możliwie szybko, przyjmuje się, iż powinno trwać maksymalnie 3-4 miesiące. W praktyce niestety postępowanie to może bardzo się wydłużyć, szczególnie w większych sądach dochowanie terminów wskazanych przez ustawodawcę jest bardzo trudne.

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w trybie uproszczonym. W tym postępowaniu wierzyciele nie mogą składać sprzeciwów co do umieszczenia albo nieumieszczenia danych wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzyciele nie mają wpływu na treść spisu, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na ich interesy.

Dla kogo przyspieszone postępowanie układowe?

O otwarcie przyspieszonego postępowania układowego możesz ubiegać się jedynie w sytuacji, gdy  co najmniej 75% sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom ma charakter bezsporny.

Co zyskujesz?

W postępowaniu tym z mocy prawa ulegają zawieszeniu postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.  Kolejnym atutem jest to, że przyspieszone postępowanie układowe zapewnia ochronę dłużnika przed rozwiązaniem umów kluczowych z punktu widzenia dalszego działania przedsiębiorstwa z powodu ich niewykonywania w okresie poprzedzającym otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

Jakie są wady tego postępowania?

Niestety, w postępowaniu tym istnieją pewne wady, o których musisz wiedzieć decydując się na taką formę restrukturyzacji.

Przede wszystkim przysługuje Ci niepełna ochrona przed egzekucjami prowadzonymi przez wierzycieli, którzy nie są z mocy prawa objęci układem. Takie egzekucje mogą zostać zawieszone przez Sędziego-komisarza na wniosek dłużnika, jednak co najwyżej na 3 miesiące. Jako, że przyspieszone postępowania układowe rzadko trwają tak krótko, istnieje ryzyko, iż wierzyciel podejmie egzekucję.

Nadal zarządzasz firmą, jednakże tracisz pełną kontrolę. W postępowaniu tym ustanawiany jest nadzorca sądowy, którego zgoda jest niezbędna do dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd.

Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli rozważasz możliwość złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego i chciałbyś uzyskać więcej informacji na ten temat, zachęcam do kontaktu i lektury bloga doradcy restrukturyzacyjnego Izabeli Rajczyk https://restrukturyzacja.biz/przyspieszone-postepowanie-ukladowe/

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy