ODPIS WYROKU ROZWODOWEGO. DLACZEGO WARTO GO MIEĆ?

Brzmi to być może banalnie, ale naprawdę warto dopilnować tego, aby po zakończeniu sprawy o rozwód uzyskać z sądu odpis wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności. Sąd stwierdzając prawomocność wyroku określa konkretną datę. Potwierdza tym samym, że z tym dniem zostało rozwiązane małżeństwo (a nie w chwili ogłoszenia wyroku przez sąd).

O tym jak uzyskać odpis wyroku pisałam tutaj: Jak uzyskać odpis wyroku w sprawie rozwodowej?

Pisałam również o tym, że zmieniła się wysokość opłaty za uzyskanie odpisu wyroku Opłata od wniosku o odpis wyroku rozwodowego

W sprawach, które prowadzę, zawsze po zakończeniu postępowania występuję do sądu o odpis wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności i taki dokument przekazuję klientowi. Jeśli jednak w Twojej sprawie nie reprezentował Cię pełnomocnik, musisz o taki dokument zadbać sam.

Do czego jest mi potrzebny odpis wyroku rozwodowego?

Przede wszystkim jest on podstawą do zmiany nazwiska jeśli chcesz powrócić do nazwiska panieńskiego.

Jeśli w trakcie małżeństwa obowiązywała w Waszym związku małżeńska wspólność majątkowa (tj. nie zawieraliście małżeńskiej umowy majątkowej- np. umowy o rozdzielność majątkową), z datą oznaczoną jako dzień uprawomocnienia się wyrok rozwodowego zniesiona zostaje wspólność majątkowa powstają pomiędzy wami oddzielne majątki- od tego dnia każdy z was pracuje wyłącznie na siebie. Dokument ten będzie niezbędny do przeprowadzenia sprawy o podział majątku wspólnego.

Odpis wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności może być wykorzystany również w innych postępowaniach, np. w postępowaniu wieczystoksięgowym (gdy chcemy ujawnić, że każdy z byłych małżonków jest współwłaścicielem połowy nieruchomości), w postępowaniach administracyjnych. Bardzo często również bank, w którym zaciągnęliście wspólnie kredyt na zakup nieruchomości wymaga w przypadku rozwodu dostarczenia takiego dokumentu.

Dopilnuj tego, aby sprawę doprowadzić do końca. Po ogłoszeniu wyroku w sprawie o rozwód, od którego wiesz, że żadna ze stron się nie odwoła, odczekaj 7 dni i złóż koniecznie wniosek o odpis wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy