PRZEMOC WOBEC BLISKICH. ZŁOŚLIWE NIEPOKOJENIE.

Kto doświadczył od swojego byłego partnera obraźliwych, złośliwych zachowań polegających na wielokrotnym wysyłaniu nacechowanych negatywnie wiadomości, wykonywaniu telefonów, często głuchych? Czy wiesz o tym, że takie zachowanie jest karalne? Nie lekceważ tego.

O tym, czym jest stalkig (uporczywe nękanie) pisałam tutaj Stalking czyli o uporczywym nękaniu przez partnera

Nie każde jednak zachowanie sprawcy jest na tylko poważne, aby zostało zakwalifikowane jako przestępstwo (stalking). Zachowania „mniejszej wagi” mogą zostać zakwalifikowane jako złośliwe niepokojenie, tj. wykroczenie z art. 107 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem karze podlega każdy, kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi.

Twój spokój psychiczny, który wiąże się z nieodczuwaniem przykrości, zdenerwowania, rozdrażnienia spowodowanego działaniem innej osoby, jest dobrem chronionym. Pamiętaj jednak, że nie chodzi tutaj o to, że nikt nigdy nie powinien Cię zdenerwować, nie chodzi o jednorazowe zdarzenie, bo przecież każdy z nas czasem może doświadczyć nagannych zachowań ze strony innej osoby.

Niepokojenie innej osoby opisane w art. 107 kodeksu wykroczeń obejmuje swoim zakresem różnego rodzaju zachowania sprawcy, które służą zakłóceniu spokoju psychicznego (równowagi psychicznej) człowieka przez wywołanie u niego uczucia przykrości, zdenerwowania, rozdrażnienia itp. Najczęściej w grę będzie tu wchodziło działanie, polegające np. na wykonywaniu tzw. głuchych telefonów, pukaniu do drzwi i uciekaniu, przekazywaniu ustnie lub pisemnie irytujących informacji. Złośliwe niepokojenie może nastąpić przy użyciu gestu, słowa, rysunku, czy też na skutek dokonania innego czynu, mającego w konkretnej sytuacji charakter niepokojenia.

Takie nieprzyjemne zachowania to nie nowość dla skonfliktowanych par, rozwodzących się w złej atmosferze małżonków czy walczących o prawa do dzieci skłóconych rodziców.

Złośliwe niepokojenie może także przybrać inną postać, jak chociażby  zaniechanie ściszenia muzyki po nastaniu obowiązującej w bloku mieszkalnym ciszy nocnej.

Karane są takie zachowania, które są podjęte „w celu dokuczenia innej osobie„. Sprawca zatem musi mieć na celu uprzykrzenie Tobie życia.  Po drugie, niepokojenie innej osoby, w tym wprowadzanie jej w błąd, musi być złośliwe, co charakteryzuje intencje towarzyszące zachowaniu się sprawcy.

Złośliwe niepokojenie to wykroczenie, które podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł lub nagany.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy