CZY MUSZĘ PŁACIĆ ALIMENTY SKORO MAM NADPŁATĘ?

W kancelarii często spotykam się pytaniem klientów, czy muszą płacić alimenty jeśli posiadają nadpłatę? Ktoś zapłacił więcej, bo akurat miał, tak na zapas, na gorsze czasy. Niestety, odpowiedź dla zobowiązanych do płacenia alimentów nie jest zadowalająca. Tak. Musisz płacić.

Dlaczego tak jest? Przede wszystkim nie jest dopuszczalne żądanie zwrotu nienależnego świadczenia, jeżeli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna. Norma ta zapobiega kuriozalnym sytuacjom, kiedy dłużnik najpierw spełnia świadczenie przed terminem i w przeciwnym razie miałby roszczenie o jego zwrot, a jednocześnie wierzyciel wraz z nadejściem terminu spełnienia świadczenia uzyskiwałby roszczenie o jego spełnienie.

 O tym czy można potrącić nadpłacone alimenty pisałam już tutaj: Czy można potrącić nadpłacone alimenty?

A co w sytuacji gdy zapłaciłem alimenty na rzecz dziecka, które okazało się nie być moim potomkiem?

I tutaj po raz kolejny możesz się rozczarować. Odzyskanie zapłaconych na rzecz małoletniego kwot może być niezwykle trudne. Oczywiście każda sprawa jest inna, musisz jednak wiedzieć, że zgodnie z art. 411 pkt 2 k.c. nie można żądać zwrotu świadczenia, jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego. Powyższy przepis znajduje zastosowanie w sytuacji gdy ten, kto spełnił świadczenie, nie był prawnie zobowiązany, lecz można mu przypisać moralny obowiązek wobec przyjmującego świadczenie; w takiej sytuacji spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego (por. wyrok SN z dnia 21 września 2004 r., II PK 18/2004). O tym, czy świadczenie czyni zadość zasadom współżycia społecznego decydować będą każdorazowo okoliczności konkretnego przypadku. Uważam jednak, że jeśli przekazane przez Ciebie pieniądze zostały rzeczywiście wydane na potrzeby małoletniego dziecka, wygranie takiej sprawy może być bardzo trudne.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy