JAK UZYSKAĆ ODPIS POSTANOWIENIA O ZABEZPIECZENIU ALIMENTÓW?

Dla rodzica samotnie wychowującego dziecko priorytetem jest uzyskanie środków na utrzymanie małoletniego i to niezależnie czy jest w trakcie sprawy rozwodowej czy sprawy o alimenty. Jeżeli rodzic dziecka odmawia dobrowolnej zapłaty, wówczas można wystąpić o udzielenie zabezpieczenia. Teoretycznie sąd powinien rozpoznać wniosek o zabezpieczenie w ciągu 7 dni, niestety w praktyce tak kolorowo to nigdy nie wygląda.

Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest natychmiast wykonalne, czyli powinno być z realizowane już z momentem wydania go przez sąd.

O odpis takiego postanowienia nie musisz występować, ani tym bardziej go opłacać. Sąd wysyła z urzędu (czyli z własnej inicjatywy) taki dokument zarówno do osoby uprawnionej (czyli do rodzica- przedstawiciela dziecka) jak i zobowiązanej do płacenia alimentów. Nie musisz zatem składać osobnego wniosku i prosić o doręczenie postanowienia. Z doświadczenia wiem, że sądy bardzo szybko kierują do wysłania tego typu postanowienia. Jeżeli zależy Ci na jak najszybszym uzyskaniu takiego dokumentu, warto udać się do sekretariatu wydziału i poprosić o możliwość osobistego odbioru. Niestety, może się to udać jedynie w mniejszych sądach. Często bowiem, głównie z uwagi na kwestie organizacyjne, wizyta w sekretariacie danego wydziału sądu nie będzie możliwa i wtedy trzeba czekać cierpliwie, aż listonosz doręczy postanowienie.

Jeżeli dłużnik nie reguluje terminowo alimentów, możesz skierować sprawę do komornika. Nawet jeśli którakolwiek ze stron jest niezadowolona z wysokości przyznanych alimentów i złoży zażalenie, nie zwalnia to z obowiązku płacenia alimentów w zasądzonej wysokości określonej w postanowieniu o zabezpieczeniu.

Osoby uprawnione do uzyskania alimentów są zwolnione z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych czy też egzekucyjnych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy