Jak długo trzeba czekać na rozwód w Poznaniu?

Przepisy dotyczące postępowania w sprawach rozwodowych są tak skonstruowane, że Sąd musi wysłuchać oboje małżonków i dlatego w tym celu zawsze wyznacza rozprawę. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach przesłuchanie małżonka może zostać pominięte, ale o tym pisałam przy okazji wyroku zaocznego.

Obecnie z uwagi na duże obłożenie sprawami Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu na termin pierwszej rozprawy zazwyczaj trzeba czekać minimum 6 miesięcy od momentu złożenia pozwu. Zdarzają się sytuacje, gdy ten czas jest jeszcze dłuższy. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie najczęściej sprawa kończy się na jednej rozprawie i po niej wydawany jest wyrok. Jeśli natomiast małżonkowie są skonfliktowani, to niestety proces może potrwać nawet kilka lat.

Decydując się na złożenie pozwu o rozwód w Poznaniu musisz uzbroić się w cierpliwość. Zdarza się, że wraz z upływem miesięcy emocje pomiędzy małżonkami opadają i dużo łatwiej o porozumienie, gdy faktycznie dojdzie do spotkania na sali sądowej. Niestety są też sytuacje, gdy czas nie jest sprzymierzeńcem, szczególnie jeśli w pozwie o rozwód zawarty zostaje wniosek o zabezpieczenie potrzeb rodziny. Wiadomo, że w takich przypadkach stronie uprawnionej zależy na czasie i wielomiesięczne oczekiwanie na pierwszą rozprawę jest co najmniej frustrujące.

Trzeba też pamiętać, że kwestie formalne wpływają na długość postępowania sądowego. Dlatego warto odpowiednio sporządzić pozew oraz odpowiedź na pozew, aby uniknąć braków formalnych i niejasności. W przeciwnym razie sąd może nas wzywać do uzupełnienia takich braków (np. dołączenie do pozwu wymaganych prawem dokumentów) lub wyjaśnień, a to może spowodować nawet wielotygodniowe opóźnienie w rozpoznaniu sprawy. Warto zasięgnąć więc przynajmniej konsultacji u adwokata aby nie popełnić błędów formalnych.

Podobne wpisy