Ogłoszenie upadłości konsumenckiej- z czym musi się liczyć dłużnik?

Ten wątek notorycznie powraca w sprawach upadłości konsumenckich, które prowadzą syndycy z naszej kancelarii.

Odnoszę wrażenie, że osoby którym rekomendowano ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie są należycie informowane o skutkach ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Często zdarza się, że po pierwszym spotkaniu z syndykiem są bardzo zdziwieni, że syndyk może im coś zabrać, czegoś od nich żądać.

Zanim zdecydujesz się na upadłość konsumencką musisz wiedzieć, że w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej:

  • twoje rachunki bankowe zostaną zablokowane z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej, nie będziesz mógł korzystać z kary bankomatowej ani dokonywać transakcji internetowych,
  • syndyk przejmie Twój majątek i będzie dążył do jego sprzedaży a następnie zwrotu pieniędzy Twoim wierzycielom w możliwie jak największym zakresie,
  • syndyk powiadomi Twojego pracodawcę o tym, że zajmuje Twoje wynagrodzenie i że pracodawca może wypłacać Ci tylko kwotę wolną od zajęcia,
  • syndyk zleci komornikowi poszukiwanie Twojego majątku i będzie sprawdzał, czy w ostatnich latach nie wyzbyłeś się celowo swojego majątku i czy przypadkiem nie zrobiłeś tego po zaniżonej cenie lub nieodpłatnie,
  • syndyk zweryfikuje, czy przypadkiem nie zobowiązałeś się do zapłaty pozornie wysokich alimentów, aby chronić swój majątek,
  • syndyk oceni, czy w pełni wykorzystujesz swoje możliwości zarobkowe i wyda w tym zakresie swoją opinię, którą następnie przedstawi sądowi.

Wymienione przeze mnie czynności syndyka mają miejsce w każdym postępowaniu dotyczącym upadłości konsumenckiej  a obowiązek ich realizacji wynika wprost z przepisów prawa upadłościowego. Nie jest zatem możliwe, że syndyk zaniecha np. poszukiwania majątku dłużnika.

W zamian za możliwość uzyskania przynajmniej częściowego oddłużenia, osoba składająca wniosek o ogłoszenie upadłości musi liczyć się z pewnymi dolegliwościami związanymi z tym postępowaniem. Upadłość to ukłon Państwa w stronę osób, które nie są w stanie samodzielnie spłacić swojego zadłużenia, lecz pamiętajmy, nie odbywa się to całkowicie za darmo. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach, upadły, który nie posiada żadnego majątku i z uwagi m.in. na jego np. trwałą niezdolność do pracy spowodowaną chorobą lub bardzo podeszły wiek- nie posiada żadnych możliwości zarobkowych, może  liczyć na umorzenie długów w całości bez ustalania planu spłaty  i nie zostać obciążony żadnymi kosztami postępowania upadłościowego.

Podobne wpisy