Month

grudzień 2015
Tak jak już wielokrotnie pisałam, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa, chyba że małżonkowie zawrą umowę o rozdzielności majątkowej lub inną małżeńską umowę majątkową. Teoretycznie więc to co kupimy czy też zarobimy w trakcie trwania małżeństwa jest wspólne. Wyjątkiem są składniki majątku osobistego każdego z małżonków.Czym jest majątek osobisty małżonka?W skład majątku osobistego wchodzą przedmioty nabyte przed zawarciem...
Czytaj dalej
Tym wpisem chciałabym rozpocząć cykl artykułów dotyczących wpływu postępowania upadłościowego na sprawy majątkowe małżeńskie. Postaram się przybliżyć Czytelnikom także możliwe od 1 stycznia 2016 roku formy restrukturyzacji przedsiębiorstw na podstawie nowego prawa restrukturyzacyjnego. Rozwiązania te zastosowane odpowiednio wcześnie mogą pomóc wyciągnąć firmę z kryzysu, a tym samym pozwolą uchronić majątek wspólny przed przekazaniem go wierzycielom.  Na początek kilka uwag na...
Czytaj dalej
Dostarczanie środków utrzymania  jest jednym z podstawowych obowiązków rodziców wobec dzieci. Niby to takie oczywiste, a jednak nie każdy rodzic poczuwa się do tego.Przypomnę, że zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania...
Czytaj dalej