Day

21 grudnia, 2023
Na czym polega zarząd sukcesyjny i w jaki sposób go ustanowić?Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy do momentu uregulowania kwestii spadkowych. Proces ustanowienia zarządu sukcesyjnego polega na:złożeniu pisemnego oświadczenia o wyznaczeniu określonej osoby na zarządcę sukcesyjnego; uzyskaniu pisemnej zgody wskazanej osoby, a następnie;zgłoszeniu zarządcy sukcesyjnego do CEIDG. Zarząd sukcesyjny wygasa w terminie 2 lat...
Czytaj dalej
Polska fundacja rodzinna jest wzorowana na fundacjach z innych europejskich państw, m.in. Francji, Austrii, Niemczech i Liechtensteinie.Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna powinna posiadać siedzibę na terytorium RP oraz wpisana do...
Czytaj dalej