Upadłość konsumencka- jakie długi nie podlegają umorzeniu?

Często zdarza się, że osoba, która składa wniosek o ogłoszenie upadłości ma zadłużenie alimentacyjne, którego nie jest w stanie uregulować i pozostaje w błędnym przeświadczeniu, że upadłość konsumencka pozwoli jej uwolnić się od długów.

Nic bardziej mylnego. Składając wniosek o ogłoszenie upadłości musisz wiedzieć, że są takie długi, które nie zostaną umorzone prze Sąd, nawet jeśli nie będziesz miał możliwości ich spłacić choćby w części. Przepisy prawa upadłościowego wskazują, że umorzeniu nie podlegają:
– długi o charakterze alimentacyjnym
– zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci
– zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny
– długi będące wykonaniem orzeczonego przez sąd obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
– zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie
– zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego z prawomocnym orzeczenie
– zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu
– zobowiązania powstałe do ogłoszeniu upadłości.

Jeśli Sąd upadłościowy ustali dłużnikowi plan spłaty a dłużnik go wykona lub gdy Sąd orzeknie o umorzeniu zobowiązań upadłego, to i tak wyżej wymienione zobowiązania nadal będą obciążały dłużnika.

Podobne wpisy