ZMIANA NAZWISKA PO ROZWODZIE

Jednym ze skutków rozwodu jest możliwość powrotu przez małżonka do poprzedniego nazwiska. W przypadku separacji, przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie przewidują takiej możliwości. Zmiana nazwiska zależy wyłącznie od woli małżonka, który w związku z zawarciem małżeństwa zmienił swoje nazwisko. Drugi z rozwiedzionych małżonków nie może się tego skutecznie domagać. Zatem co należy zrobić aby  zmienić nazwisko ?

W tym celu w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego małżonek, który chce zmienić nazwisko musi złożyć osobiście, przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego stosowne oświadczenie.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego podpisuje to oświadczenie i przekazuje do urzędu, w którym znajduje się akt małżeństwa. W akcie małżeństwa dokonuje się stosownej wzmianki o zmianie nazwiska. Nie ma możliwości złożenia takiego oświadczenia przed innym organem. Również sąd nie rozstrzyga o zmianie nazwiska wyroku rozwodowym.

Należy pamiętać przy tym, że zmiana nazwiska ograniczona jest trzymiesięcznym terminem. Termin ten nie podlega przedłużeniu ani przywróceniu. A co w sytuacji, jeżeli termin ten upłynął? Wówczas rozwiedziony małżonek może dochodzić zmiany nazwiska w postępowaniu administracyjnym na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska. W tej sytuacji jako ważne względy uzasadniające zmianę nazwiska wskazać należy okoliczność rozwodu i wolę powrotu do dawnego nazwiska.

***

Czy ona po mnie cokolwiek dziedziczy?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy