ULGA PRORODZINNA

ULGA PRORODZINNA

Drogi Czytelniku, tym razem kilka słów o podatkach. Już 30 kwietnia mija termin na złożenie rocznej deklaracji podatkowej dotyczącej osiąganych dochodów w 2014 roku.

Skarb Państwa rzadko kiedy pozwala nam cokolwiek zaoszczędzić, zdecydowanie chętniej zabiera pieniądze, niż je daje. Drobnym ukłonem w stronę rodziców jest możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej. Sprawdź więc, czy możesz z niej skorzystać.

Wszystko zależy od tego, ile zarabiasz. W przypadku rodziców wspólnie wychowujących dziecko, pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim oraz rodzica będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci i złoży odpowiedni wniosek, dochód w danym roku podatkowym nie może przekroczyć 112.000 zł.

W przypadku rodziców wychowujących dzieci samotnie (a którzy jednocześnie nie zostali wskazani powyżej) dochód ten nie może przekroczyć 56.000 zł .

Dodatkowo musisz spełnić jeszcze jeden warunek- wykonywać władzę rodzicielską nad dzieckiem, pełnić funkcji opiekuna prawnego bądź sprawować opiekę w formie rodziny zastępczej. Co ważne, ograniczenie władzy rodzicielskiej (np. zawarte w wyroku rozwodowym) nie powoduje, że tracisz prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Również to, że dziecko zamieszkuje z jednym z rodziców, a drugi z nich jest zobowiązany do płacenia alimentów, nie ogranicza prawa do ulgi dla drugiego rodzica.

Ulga przysługuje obojgu rodzicom. Należną kwotę mogą oni odliczyć w częściach równych lub dowolnych proporcjach przez nich ustalonych. W przypadku rodziców po rozwodzie ulga prorodzinna nadal przysługuje obojgu rodzicom.

Ile tak naprawdę możesz zyskać?

Przy rozliczeniu za rok 2014 r., za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję, sprawował opiekę lub utrzymywał dziecko limit odliczenia wynosi:
• na 1 dziecko – 92,67 zł (rocznie 1 112,04 zł)
• na drugie dziecko – 92,67 zł (rocznie 1 112,04 zł)
• na trzecie dziecko – 166,67 zł (rocznie 2 000,04 zł)
• na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł (rocznie 2 700 zł)

Jeżeli zabraknie Tobie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi masz prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci, do wysokości przysługującej Ci kwoty odliczenia.

Kwota niewykorzystanej ulgi, jaką możesz otrzymać nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez Ciebie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

Alimenty - rozwód przedsiębiorcy.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy