ROZWÓD Z WYŁĄCZNEJ WINY- CZY MOŻNA UZYSKAĆ ALIMENTY OD BYŁEGO MAŁŻONKA?

Kwestia alimentów na małżonka spędza sen z powiek stronom w wielu sprawach rozwodowych. Z jednej strony- obawa o to czy w przyszłości będzie można otrzymać alimenty od drugiego małżonka, z drugiej strony- obawa o to czy dożywotnio będzie trzeba płacić alimenty byłemu małżonkowi.

Rozwód z wyłącznej winy- do kiedy mogę ubiegać się o alimenty?

Wniosek o zasądzenie alimentów na rzecz małżonka można złożyć już w pozwie rozwodowym. W tym celu należy przedstawić swoje dochody, wydatki oraz opisać jak znaczne pogorszenie sytuacji majątkowej spowoduje rozwód z wyłącznej winy drugiego małżonka.

Jeśli sąd uznał, że nie ponosisz winy za rozpad małżeństwa, lecz winny jest wyłącznie drugi małżonek, wówczas możesz ubiegać się o alimenty nie tylko wtedy, gdy znajdujesz się w niedostatku (tzn. nie możesz własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb), ale także wtedy, kiedy rozwód spowodował istotne pogorszenie Twojej sytuacji materialnej. Krótko mówiąc, jeśli wskutek rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka Twój standard życia znacznie się pogorszył, możesz domagać się zasądzenia aliemntów, nawet jeśli w sprawie rozwodowej taki wniosek nie był przez Ciebie zgłoszony. 

Gdzie złożyć po rozwodzie pozew o alimenty od byłego małżonka?

Pozew o zasądzenie alimentów od byłego małżonka wnosi się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Pozew jest on wolny od opłat. W pozwie należy szczegółowo opisać swoją sytuację życiową i materialną oraz wymienić wszelkie wydatki ponoszone na swoje utrzymanie. Wszystkie podnoszone w pozwie okoliczności należy udowodnić przed Sądem, np. za pomocą zeznań świadków oraz dokumentów, w szczególności rachunków, faktur, czy dokumentacji lekarskiej. Osoba, która samodzielnie nie potrafi napisać pozwu o alimenty i jednocześnie nie stać jej na prywatną pomoc prawną może złożyć do sądu wniosek o przyznanie jej adwokata lub radcy prawnego z urzędu.

W jaki sposób sąd oblicza należne aliemnty?

Podejmując decyzję o przyznaniu alimentów i ich wysokości sąd bierze pod uwagę potrzeby uprawnionego oraz możliwości majątkowo-zarobkowe zobowiązanego. Nie ma stałej tabeli, która pozwalałaby z góry ocenić wysokość należnych alimentów. Każdy przypadek jest indwyidualnie oceniany.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy