SPŁACONY KREDYT WE FRANKACH- CZY MOŻNA ODZYSKAĆ PIENIĄDZE?

Jeśli spłaciłeś już kredyt we frankach, czy ty z uwagi na upływ terminu umowy, czy też dokonując spłaty kredytu w frankach przed okresem wynikającym z harmonogramu, nie tracisz szansy na odzyskanie pieniędzy. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu we frankach Kredytobiorca, który spłacał kredyt w CHF może nadal zażądać od Banku zwrotu nienależnie pobranych środków.

Istotna różnica w stosunku do osób, które nie spłaciły jeszcze kredytu we frankach polega wyłącznie na nieco odmiennym ukształtowaniu żądania pozwu. Wówczas bowiem roszczenie zawarte w pozwie musi być ograniczone wyłącznie do żądania zwrotu nadpłaconych rat kredytowych. Kredytobiorca nie może żądać w takiej sytuacji, aby sąd w sentencji wyroku ustalił, że umowa jest nieważna. Jest to jednak zagadnienie wyłącznie procesowe, ważne dla prawnika, który przygotowuje pozew, lecz nie dla kredytobiorcy. W obydwu przypadkach sąd będzie bowiem badał w toku postępowania, czy umowa jest ważna, a w przypadku odpowiedzi przeczącej, wyda wyrok zgodny z żądaniem pozwu, czyli zasądzi na rzecz kredytobiorcy zwrot nadpłaconych rat.

Spłata kredytu we frankach nie zamyka drogi sądowej do odzyskania nadpłaconych kwot. Nie warto jednak zwlekać z podjęciem działań prawnych, ponieważ może okazać się, że roszczenie kredytobiorcy wobec banku przynajmniej co do części spłaconego kredytu we frankach przedawni się.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy