ROZWÓD Z OBYWATELEM UKRAINY

Obywatele Ukrainy coraz chętniej przyjeżdżają do Polski podjąć pracę lub naukę. W efekcie tego coraz częściej na ślubnym kobiercu można spotkać obywateli Polski i Ukrainy. Młodej parze wszyscy życzą szczęścia, ale jak dobrze wiemy, i w multikkulturowych małżeństwach zdarzają się kryzysy prowadzące do rozwodu.

Pierwsze wątpliwości dla rozwodzących się małżonków powstają już na samym początku. Skoro są obywatelami dwóch różnych krajów, to przed jakim sądem mają to zrobić, jakie prawo znajduje zastosowanie w takiej sytuacji?

Rozwód Polki z Ukraińcem opiera się na zasadach umowy o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych podpisanej przez Polskę i Ukrainę w 1993 roku. Obowiązują tutaj dwie ogólne zasady.

Rozwód zostaje przeprowadzony według prawa państwa, którego małżonkowie są obywatelami w momencie rozpoczęcia postępowania.

Zgodnie z drugą zasadą, rozwód pomiędzy obywatelem Ukrainy i obywatelem Polski podlega przepisom prawa państwa, w którym mają miejsce zamieszkania. Kiedy jedno z nich mieszka w Polsce, a drugie na Ukrainie, rozwód odbędzie się według prawa, w którym toczy się sprawa rozwodowa.

Jeżeli rozwód Ukrainki z Polakiem odbywa się według polskiego prawa postępowanie przeprowadza Sąd Okręgowy właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania stron. W takiej sytuacji sprawa odbywa się w myśl zasad polskiego prawa, w języku polskim. Kiedy małżonka nie włada wystarczająco językiem polskim w postępowaniu bierze udział tłumacz. Jeżeli natomiast oboje małżonkowie są obywatelami polskimi i zamieszkują w Polsce, postępowanie rozwodowe obywa się obligatoryjnie na terenie RP.

Kiedy jeden z małżonków zamieszkuje na Ukrainie to rozwód Ukrainki z Polakiem może przebiegać przed ukraińskim organem. W takiej sytuacji właściwym sądem jest zarówno sąd polski jak i ukraiński. Na Ukrainie procedura rozwodowa trwa od jednego do kilku miesięcy. Ważne, że rozwiązanie związku małżeńskiego na Ukrainie nie jest możliwe, kiedy żona jest w ciąży i przez rok od urodzenia dziecka (z kilkoma wyjątkami). Orzeczenie sądu ukraińskiego może zostać uznane przez sąd w Polsce. W takiej sytuacji należy złożyć stosowny wniosek wraz z odpisem wyroku, w którym trzeba zwrócić się do Sądu Okręgowego w Polsce o uznanie tego wyroku na terytorium RP.

Podsumowując, jeżeli jeden z małżonków jest obywatelem Ukrainy to nie oznacza automatycznie, że rozwód nie może zostać udzielony na terytorium państwa polskiego i w oparciu o przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

W razie wątpliwości, zapraszam do kontaktu!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy