Aktualności

Dzielimy się wiedzą
Na czym polega zarząd sukcesyjny i w jaki sposób go ustanowić?Zarząd sukcesyjny to forma tymczasowego kierowania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy do momentu uregulowania kwestii spadkowych. Proces ustanowienia zarządu sukcesyjnego polega na:złożeniu pisemnego oświadczenia o wyznaczeniu określonej osoby na zarządcę sukcesyjnego; uzyskaniu pisemnej zgody wskazanej osoby, a następnie;zgłoszeniu...
Czytaj dalej
Polska fundacja rodzinna jest wzorowana na fundacjach z innych europejskich państw, m.in. Francji, Austrii, Niemczech i Liechtensteinie.Fundacja rodzinna jest osobą prawną utworzoną w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. Fundator określa w statucie szczegółowy cel fundacji rodzinnej. Fundacja...
Czytaj dalej
Sprawy alimentacyjne zawsze budzą sporo emocji, głównie negatywnych. O tym, że nie ma tabelek, widełek ani konkretnych wzorów obliczania alimentów pisałam już niejednokrotnie. Każda sprawa jest inna i każda podlega indywidualnej ocenie przez Sąd.Alimenty zasądzane są od daty wydania wyroku, mogą być również zasądzone od...
Czytaj dalej
Ten wpis kieruję do osób, których sytuacja majątkowa drastycznie się zmieniła wobec konfliktu z małżonkiem na tle finansowym i które najczęściej wraz z dziećmi pozostawione zostały bez wsparcia finansowego drugiego małżonka. Może to dotyczyć rozpadających się rodzin, często na skutek wyprowadzki małżonka, który do tej...
Czytaj dalej
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika nie powoduje, że zobowiązania alimentacyjne w „cudowny” sposób znikają. Wręcz przeciwnie – obowiązek alimentacyjny trwa nadal a ogłoszenie upadłości jedynie modyfikuje reguły jego realizowania.Jeżeli w dniu ogłoszeniu upadłości konsumenckiej posiadasz jakieś zaległe alimenty i zostaną one zgłoszone przez wierzyciela syndykowi, to dług ten znajdzie się na liście wierzytelności...
Czytaj dalej
1 2 3 4 28