ALIMENTY. NOWE UPRAWNIENIA SYNDYKA.

Alimenty podczas upadłości konsumenckiejOd 24 marca 2020 r. syndycy zyskali nowe uprawnienia – mogą mieć realny wpływ na wysokość świadczeń alimentacyjnych obciążających upadłego – dłużnika.

O co tak naprawdę chodzi?

Otóż niejednokrotnie zdarzało się, że dłużnicy przed ogłoszeniem upadłości zawierali z członkami swojej rodziny umowy alimentacyjne lub ugody sądowe, w których określali nieproporcjonalnie wysokie alimenty. Krótko mówiąc, chodziło o sztuczne zawyżenie alimentów jeszcze przed ogłoszeniem upadłości, ponieważ alimenty na bieżąco są wypłacane z majątku upadłego.

Do tej pory syndyk związany był wysokością alimentów, o ile oczywiście nie przekraczały one minimalnego wynagrodzenia. Już ta granica była pewną ochroną przed nadużyciami dla pozostałych wierzycieli. Nie było to jednak wystarczające. Przykładowo, syndyk nie miał wpływu na alimenty pobierane przez osoby, które już były w stanie się samodzielnie utrzymać.

Jakie uprawnienia zyskał syndyk?

W sprawach, w których wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony począwszy od 24 marca 2020 r.,  syndyk może na drodze sądowej żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Syndyk może zatem złożyć powództwo o obniżenie alimentów jak również o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł.

Przy okazji uspokajam. Żaden syndyk (a przynajmniej żaden z tych, których znam) nie będzie dążył do tego, aby odebrać środki do życia dzieciom czy innym osobom uprawnionym do alimentów. Celem zmiany przepisów jest wyłącznie zapobieganiem nadużyciom mającym na celu niezasadne uszczuplenie masy upadłości na rzecz jednych wierzycieli kosztem innych.

Osoby uprawnione do alimentów jak również decydujące się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości a będące jednocześnie zobowiązanymi do płacenia alimentów nie muszą się obawiać tej zmiany, pod warunkiem, że alimenty nie są wyłącznie przykrywką do „wyciągania pieniędzy od syndyka”.

Co ważne, zmiana ta dotyczy postępowań upadłościowych zarówno konsumenckich jak i przedsiębiorców, w których wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony od daty obowiązywania znowelizowanych przepisów (24 marca 2020 r.).

***

Alimenty - rozwód przedsiębiorcy

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy