CHOROBA PSYCHICZNA MAŁŻONKA – ROZWÓD CZY UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA?

Choroba psychiczna małżonka - rozwód czy unieważnienie małżeństwa - obrączki na dłoniachW dzisiejszych czasach coraz więcej osób cierpi na choroby psychiczne. Problem tylko z pozoru może wydawać się błahy.

Z danych statystycznych prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny dotyczących zdrowia psychicznego Polaków w oparciu o dane z lat 2015 i 2016 wynika, że o 8 tys. przybyło w 2015 roku osób chorych na zaburzenia nerwicowe oraz o ponad 6 tys. osób chorych na zaburzenia rozwojowe. 4 tysiące mniej osób leczono z powodu schizofrenii, jak również o niemal 3 tyś. osób z zaburzeniami nastroju czy innymi zaburzeniami psychotycznymi.

Dane te nie odzwierciedlają w pełni liczby osób dotkniętych w/w chorobami, nie każdy bowiem chory objęty jest leczeniem.

Unieważnienie małżeństwa czy rozwód?

Może zdarzyć się, że dopiero w trakcie trwania małżeństwa dowiesz się o chorobie psychicznej Twojego małżonka. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że czasami właściwszym rozwiązaniem jest  unieważnienie małżeństwa, a nie rozwód.

Przeczytaj też: Jak uzyskać odpisu wyroku w sprawie rozwodowej

Podstawą do unieważnienia małżeństwa może być choroba psychiczna małżonka, która istniała w dacie zawierania związku małżeńskiego. Nie może bowiem zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Od powyższej zasady istnieje jednak wyjątek – osoba chora może za zgodą sądu zawrzeć związek małżeński jeżeli stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie. Bez zgody sądu małżeństwo będzie nieważne.

Ważna jest data zawarcia małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków może nastąpić tylko wówczas, gdy przeszkoda ta istniała w dacie zawierania związku małżeńskiego. Podstawę unieważnienia małżeństwa mogą stanowić również niepsychotyczne zaburzenia psychiczne, jeżeli w zakresie zagrożenie małżeństwa lub zdrowia przyszłego potomstwa wywołują taki sam skutek, jak choroba psychiczna (psychoza).

Przeczytaj też: Zadośćuczynienie za zdradę małżonka

W sprawie o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków, sąd ustala istnienie okoliczności wymienionych w art. 12 § 1 zdanie drugie KRO, wychodząc z założenia, że nie każda choroba psychiczna uzasadnia unieważnienie małżeństwa, a jedynie taka, która zagraża małżeństwu lub zdrowiu przyszłego potomstwa. Dlatego też, może się zdarzyć, że pomimo stwierdzenia istnienia choroby psychicznej u małżonka w dacie zawierania małżeństwa powództwo zostanie oddalone (czyli małżeństwa nie zostanie unieważnione).

Warto wiedzieć, że Sąd Najwyższy dopuścił również możliwość oddalenia powództwa ze względu na sprzeczność żądania z zasadami współżycia społecznego. Sprawa dotyczyła unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej pozwanej po ponad 20 latach od chwili zawarcia małżeństwa oraz w sytuacji, gdy pożycie stron układało się dobrze, a z małżeństwa pochodzi syn, w którego stanie zdrowia choroba matki nie wywołała żadnych ujemnych następstw. Orzeczenie to pokazuje, że każdą sprawę – jak to bywa w Sądzie – trzeba oceniać indywidualnie.

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcam do kontaktu!

***

Przeczytaj też: Porozumienie rodzicielskie

***

Zdjęcie by Drew Coffman

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy