CZY ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA WPŁYWA NA DZIEDZICZENIE?

O dziedziczeniu ciąg dalszy. Bo przecież dotyczy ono nas wszystkich, niezależnie od tego czym się w życiu zajmujemy.

Tym razem wyjaśnię Ci, czy wprowadzenie rozdzielności majątkowej między małżonkami (tzw. intercyzy) wyłącza możliwość dziedziczenia po małżonku.

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej oznacza, że każdy z małżonków ma swój odrębny majątek, swoje pieniądze i że zarabia tylko na siebie (i oczywiście na swoje dzieci…). Każdy samodzielnie zarządza swoimi pieniędzmi. Dla małżonków ma ona jednak znaczenie tylko przez okres trwania małżeństwa, czyli za życia małżonków. Jej ustanowienie nie wpływa na kwestie związane z dziedziczeniem.

Pomimo więc zawarcia intercyzy,  w przypadku śmierci jednego z małżonków, drugi dziedziczy na zasadach ogólnych zawartych  kodeksie cywilnym, czyli, że dziedziczenie odbywa się albo na podstawie testamentu albo według reguł wynikających z ustawy.

W przypadku braku testamentu w pierwszej kolejności do dziedziczenia razem z dziećmi powołany jest właśnie małżonek i nie ma znaczenia czy wcześniej zawarto umowę majątkową małżeńską znoszącą wspólność majątkową.

Wspólność majątkowa z kolei nie daje całkowitej gwarancji dziedziczenia po zmarłym współmałżonku. Spadkodawca może pominąć w testamencie małżonka, który w takiej sytuacji ma prawo wystąpić o zachowek. Może on też wydziedziczyć małżonka podając w testamencie przyczyny takiej decyzji.

W innym wypadku małżonek dziedziczy po zmarłym niezależnie od tego czy istniała między nimi wspólność czy rozdzielność majątkowa.

O czym więc należy pamiętać? Wprowadzenie rozdzielności majątkowej w małżeństwie to tylko sposób na uregulowanie kwestii majątkowych na czas trwania małżeństwa i nie ma  żadnego wpływu na kwestie dziedziczenia.

***

Poczytaj o rozdzielności majątkowej z wyrównywaniem dorobków >>

***

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy