PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

Po dłuższej przerwie witam ponownie na moim blogu. Pierwszy tydzień 2017 roku już za nami. Za nami również pierwszy długi weekend. A co przed nami? Kolejny rok ciężkiej pracy 🙂 Czytelnikom życzę przede wszystkim wytrwałości w realizacji postanowień noworocznych.

Tym razem kilka słów na temat podwyższenia alimentów.

Wysokość alimentów orzeczona w wyroku rozwodowym nie jest ustalona przez sąd raz na zawsze.

Oczywiście wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Potrzeby mogą się zmniejszać albo zwiększać, orzeczona przez sąd wysokość alimentów może więc ulegać zmianie.

Zwykle z wiekiem potrzeby dziecka zwiększają się. Związane jest to m.in. z takimi sytuacjami jak rozpoczęcie obowiązku szkolnego, a co za tym idzie zakup książek oraz artykułów szkolnych, zwiększenie liczby zainteresowań dziecka, potrzeba pobierania korepetycji, konieczność leczenia bądź przyjmowania drogich lekarstw czy rehabilitacja. Podwyższenia alimentów można domagać się także wtedy, kiedy polepszyła się sytuacja majątkowa zobowiązanej do płacenia osoby.

Poczytaj o tym, jakimi składnikami majątku nie musisz się dzielić >>

pozwem o podwyższenie alimentów może wystąpić osoba uprawniona, czyli  pełnoletnie dziecko lub rodzic (przedstawiciel ustawowy) w imieniu małoletniego dziecka.

Przygotowując pozew o podwyższenie alimentów trzeba wskazać na dowody, na podstawie których przekonamy sąd, że mamy rację. Takimi dowodami są dokumenty, a także zeznania świadków. Warto więc  gromadzić rachunki potwierdzające wzrost kosztów utrzymania dziecka. Co prawda to żmudna praca, ale jeśli mamy już coś robić… to róbmy to dobrze. Żądanie podwyższenia alimentów musi być umotywowane i udowodnione, w przeciwnym wypadku sąd nie wyrazi zgody na podwyższenie alimentów.

Czy można sprzedać wierzytelność z nieopłaconych alimentów? >>

Pozew wnosi się do sądu rejonowego, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub właściwy dla miejsca zamieszkania uprawnionego do podwyższenia alimentów. Wyboru dokonuje osoba wnosząca pozew. Co ważne, osoba wnosząca pozew o podwyższenie alimentów nie ponosi opłaty sądowej.

Alimenty - rozwód przedsiębiorcy

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy