PRAWO DO KONTAKTÓW Z DZIECKIEM

Wielokrotnie małżonkowie nie potrafią rozwiązać swoich problemów bez angażowania w to dziecka, wykorzystując je jako kartę przetargową. Skoro czytasz ten wpis, pewnie już tego doświadczyłeś. Pamiętaj, że jako rodzic masz prawo do kontaktów z dzieckiem.

Prawo to może ograniczyć tylko sąd. Kontakty to nic innego jak przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

W toku sprawy o rozwód, rodzice mogą przedstawić sądowi porozumienie obejmujące kontakty z dzieckiem. Nie ma jednolitego wzoru ani szczególnych wymagań dotyczących porozumienia, ważne jedynie aby w ocenie sądu było ono zgodne z dobrem dziecka.

Jeżeli rodzice nie potrafią wypracować wspólnego stanowiska, sąd może skierować ich do Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego (RODK). Biegli w oparciu o wywiad z rodzicami i dziećmi, wydają opinię. Bardzo często taka właśnie opinia stanowi dla sądu podstawę ustalenia kontaktów.

Co zrobić, jeśli małżonek utrudnia Tobie kontakt z dzieckiem? W toku sprawy rozwodowej możesz domagać się udzielenia przez sąd tzw. zabezpieczenia kontaktów. Sąd po przeanalizowaniu stanowiska obojga rodziców, może uregulować kontakty z dzieckiem wskazując np. konkretne dni tygodnia i godziny, w których będziesz mógł spędzić czas z dzieckiem aż do zakończenia sprawy rozwodowej.

Prawo do kontaktów zostaje zamieszczone w wyroku rozwodowym. Jeżeli stosunki między rodzicami układają się prawidłowo, wystarczy w sposób ogólny uregulować kontakty z dzieckiem wskazując minimalny zakres tych kontaktów np. określić dni tygodnia (np. w każdy czwartek) bądź miesiąca (np. pierwszy i trzeci piątek miesiąca) oraz godziny kontaktu, w których rodzic ma prawo kontaktu z dzieckiem. Rodzice, którzy potrafią się porozumieć w tej kwestii nie muszą przecież sztywno trzymać się określonych przez Sąd terminów kontaktów.

W sytuacjach konfliktowych przeważnie niezbędne jest również uregulowanie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, ferii zimowych, wakacji letnich, a także innych uroczystości rodzinnych. Zdarza się, że niezbędne są bardzo szczegółowe regulacje, uwzględniające konkretne terminy oraz miejsce spotkań z rodzicem, a nawet sposobu dojazdu i odwożenia dziecka do drugiego rodzica.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach, Sąd może ograniczyć utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poprzez: zakazanie spotykania się z dzieckiem, zakazanie zabierania go poza miejsce jego stałego pobytu, zezwolenie na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd, a także ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość czy w ogóle zakazać porozumiewania się na odległość. Co więcej, jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania. Sytuacje te zdarzają się jednak wyjątkowo.

Pamiętaj, że to od oceny sądu zależy sposób i stopień, w jakim uwzględnione zostanie porozumienie rodziców co do kontaktów z dzieckiem lub też w jakim zakresie zostanie uwzględniona opinia RODK. Nawet jeśli po pewnym czasie od wyroku rozwodowego, nie będziesz mógł wykonywać kontaktów w sposób określony przez sąd (np. wobec zmiany godzin lub miejsca pracy), możesz wystąpić do sądu z wnioskiem o zmianę kontaktów.

O tym jak egzekwować przyznane przez sąd kontakty z dzieckiem opowiem niebawem.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy