RESTRUKTURYZACJA A MAŁŻEŃSKIE STOSUNKI MAJĄTKOWE

małżeńskie stosunki majątkoweUstawa Prawo restrukturyzacyjne obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. i ma się dobrze. Przedsiębiorcy chcąc uchronić się przed upadłością, coraz częściej podejmują próby restrukturyzacji, jaką dają im właśnie te przepisy.

Jeśli myślisz poważnie o takim postępowaniu, zobacz jaki ono będzie miało wpływ na majątek małżonków.

Z dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do jednego z małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej majątek wspólny małżonków wchodzi do masy układowej albo sanacyjnej i podlega nadzorowi nadzorcy sądowego albo zarządowi zarządcy. Na skutek wejścia całego majątku wspólnego do masy sanacyjnej lub układowej, zarządca może korzystać z tego majątku i przeznaczać go na cele związane z realizacją planu restrukturyzacyjnego tylko za zgodą współmałżonka dłużnika.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego z datą wcześniejszą niż dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest niedopuszczalne.

Poczytaj o tym, jakimi składnikami majątku nie musisz się dzielić >>

Postępowanie restrukturyzacyjne nie zakłada likwidacji majątku dłużnika, dlatego też odmiennie niż przy ogłoszeniu upadłości, nie powstaje automatycznie ustrój rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Jeżeli wspólność majątkową małżeńską wyłączono w drodze odpowiedniej umowy, to pomiędzy majątkiem upadłego i majątkiem jego małżonka nie występuje żadna łączność i tylko majątek upadłego stanowi masę sanacyjną lub układową. Jeżeli tylko wyłączenie wspólności nastąpiło odpowiednio wcześniej przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego i małżonkowie podzielili majątek niegdyś wspólny – Prawo restrukturyzacyjne nie ingeruje w stosunki prawne i faktyczne dotyczące majątku osobistego małżonka dłużnika.

Jak widzisz, nie ma tutaj obawy- jak w przypadku postępowania upadłościowego- że małżeńska umowa majątkowa będzie bezskuteczna wobec masy układowej albo sanacyjnej. Nieważne więc kiedy decydujesz się na rozdzielność majątkową- jeżeli wprowadzisz ją przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i podzielisz wasz majątek, to możesz spać spokojnie, zarządca nawet na niego nie spojrzy…

***

Zdjęcie: rawpixel

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy