ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA A OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI MAŁŻONKA

Rozdzielność majątkowa a ogłoszenie upadłości małżonkaOgłoszenie upadłości małżonka może spowodować, że wprowadzona w małżeństwie rozdzielność majątkowa nie pozwoli ochronić majątku, który do niedawna był majątkiem wspólnym a obecnie stanowi własność małżonka, który nie jest upadłym.

Może zdarzyć się bowiem, że rozdzielność majątkowa będzie traktowana przez syndyka tak jakby jej nie było, czyli będzie bezskuteczna wobec masy upadłości. To częsty problem przedsiębiorców, którzy najpierw zawierają wprowadzają intercyzę w małżeństwie a następnie – wobec utraty płynności finansowej- składają wniosek o ogłoszenie upadłości.

Poczytaj o wpływie upadłości małżonka na majątek wspólny >>

Kiedy rozdzielność majątkowa nie pozwoli ochronić majątku?

Artykuły 125 i 126 prawa upadłościowego wskazują na wymogi jakie musi spełniać ustanowiona rozdzielność majątkowa wobec ogłoszenia upadłości. Ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądu w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, chyba że pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej został złożony co najmniej na 2 lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Rozdzielność majątkowa z mocy prawa

Bezskuteczne względem masy upadłości jest powstanie rozdzielności majątkowej z mocy prawa w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w wyniku rozwodu, separacji albo ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Chyba że pozew lub wniosek w sprawie został złożony co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Rozdzielność majątkowa na mocy umowy

Natomiast w przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej na mocy umowy zawartej u notariusza należy pamiętać, że będzie ona bezskuteczna wobec masy upadłości jeśli została zawarta w okresie krótszym niż 2 lata przed wniesieniem wniosku o upadłość.

Zaistnienie takiej bezskuteczności wobec ustanowienia rozdzielności względem masy upadłości oznacza, iż syndyk ma prawo domagać się wydania mu wszystkich przedmiotów, które wchodziły w dniu zniesienia wspólności w skład majątku wspólnego. Zniesienie wspólności ustawowej po ogłoszeniu upadłości może nastąpić jedynie z datą ogłoszenia upadłości i stan ten powstaje z mocy prawa.

Podsumowując, ustanowienie rozdzielności przed ogłoszeniem upadłości jednego z małżonków skutkuje wyłączeniem udziału współmałżonka z masy upadłości. Gdy zostanie jednak dokonane w krótkim czasie przed ogłoszeniem może rodzić podejrzenie, iż miało na celu pokrzywdzenie wierzycieli.

Dlatego właśnie ustawodawca wprowadził w prawie upadłościowym terminy dotyczące ustanawiania rozdzielności majątkowej,  które mają na celu ochronę wierzycieli.

Poczytaj też o tym, kto z małżonków odpowiada za niezapłacone podatki >>

***
Zdjęcie: Ben White

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy