UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA A DŁUGI ALIMENTACYJNE

Upadłość konsumencka nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów dłużnika. Niestety zdarza się, że albo wskutek złego doradztwa albo też wskutek własnej niewiedzy osoby posiadające liczne zadłużenie, w tym z tytułu świadczeń alimentacyjnych decydują na się na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej licząc na to, że uda im się uwolnić od ciążącego na nich długu alimentacyjnego. Nic bardziej mylnego.

Dlaczego akurat o tym piszę? Niedawno sąd przydzielił mi jako syndykowi do prowadzenia postępowanie upadłościowe konsumenta, którego niemalże 90% długów to zadłużenie z tytułu niezapłaconych alimentów. Osoba ta jest praktycznie be środków do życia, nieuleczalnie chora, choroba bardzo szybko postępuje i nie ma jakichkolwiek szans na powrót do zdrowia. Doradzono jej upadłość konsumencką.

Czy taka osoba ma szansę na całkowite oddłużenie?

Alimenty to szczególny rodzaj zobowiązania o charakterze osobistym, co do którego bardzo często są przewidziane w przepisach prawa wyjątki, np. w zakresie egzekucji. Podobnie jest również w prawie upadłościowym.

Przepisy o upadłości konsumenckiej wskazują, że sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach spłaty wierzycieli.

Ale… jest kilka wyjątków.

Jeden z nich dotyczy zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, które to nie podlegają umorzeniu.

Nawet w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego w całości, upadły musi liczyć się z tym, że długi alimentacyjne nadal pozostaną. Zadłużenie alimentacyjne nie podlega umorzeniu.

Polecamy również:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy