CZY MOŻNA POTRĄCIĆ NADPŁACONE ALIMENTY?

Przez ostatnie trzy miesiące płaciłeś wyższe alimenty i dochodzisz do wniosku, że w kolejnym miesiącu zapłacisz odpowiednio mniejsze.

Albo…

Właśnie się rozwodzisz. Sąd udzielił zabezpieczenia i nakazał Ci zapłatę konkretnej kwoty tytułem zaspokajania potrzeb rodziny. Płaciłeś jak Sąd nakazał, lecz z postanowieniem Sądu się nie zgodziłeś i złożyłeś zażalenie. Udało się, obniżono Ci o kilkaset złoty kwotę, którą miałeś przekazywać „jeszcze” żonie przez czas trwania sprawy rozwodowej (zobacz, jak uzyskać odpis wyroku w sprawie rozwodowej).

W obu przypadkach – jakby nie patrzeć – masz „nadpłatę”.

Czy można potrącić nadpłacone alimenty?

Sprawa wydaje się prosta i oczywista. Skoro zapłaciłeś więcej niż powinieneś, to w następnym miesiącu sobie potrącisz i zapłacisz mniej, a co!

Wszystko składa się w logiczną całość, dopóki rachunku bankowego nie zajmuje Ci komornik w związku z brakiem zapłaty w danym miesiącu całej należności alimentacyjnej. I wtedy rozpoczynają się problemy. Bo niby jak to jest z tymi nadpłaconymi alimentami? albo nadpłaconymi kwotami z tytułu kosztów utrzymania rodziny?

Musisz pamiętać, że nie mogą być umorzone przez potrącenie m.in. wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania. Do tej kategorii należą przede wszystkim świadczenia alimentacyjne. Nie możesz zatem samodzielnie zadecydować o tym, że potrącisz „nadpłatę” . Jeśli druga strona się na to zgodzi, to nie widzę problemu. Gorzej jeśli wiesz, że takiej zgody nie będzie…

Żądanie zwrotu świadczenia nienależnego

Żądanie zwrotu nienależnie zapłaconych alimentów może być kwalifikowane jako tzw. żądanie zwrotu świadczenia nienależnego. Przepisy kodeksu cywilnego dają Ci zatem możliwość wytoczenia osobnego powództwa o zwrot nadpłaconych kwot.  Jednakże wygranie takiej sprawy może okazać się trudniejsze niż myślisz.

Nie można żądać zwrotu świadczenia, jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego. Tego typu świadczeniem są właśnie alimenty. Dodatkowo argumentuje się wówczas, że skoro uprawniony zużył już alimenty na swoje podstawowe potrzeby życiowe, to nie jest już bezpodstawnie wzbogacony.

Każda sprawa wymaga indywidualnej oceny, być może w Twojej uda się znaleźć podstawy do tego, aby skutecznie domagać się zwrotu nadpłaconych alimentów. Pamiętaj jednak, że jeśli samodzielnie potrącisz nadpłacone kwoty, sprawa może trafić do komornika a to tylko narazi Cię na dodatkowe koszty postępowania egzekucyjnego.

***
Alimenty - rozwód przedsiębiorcy

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy