WYDANIE DZIECKA NA PODSTAWIE KONWENCJI HASKIEJ

Wydanie dziecka na podstawie konwencji haskiej - dwie dziewczynkiW ostatnim raporcie Głównego Urzędu Statystycznego czytamy, że ponad 80 proc. czasowych emigrantów z Polski to osoby, które żyją za granicą już od co najmniej roku. Głównym kierunkiem jest Wielka Brytania, oficjalnie mieszka tam prawie 800 tys. Polaków, na kolejnych miejscach są Niemcy (700 tys.) i Holandia (120 tys.). Polacy poza granicami kraju nie tylko szukają pracy, ale także układają sobie życie prywatne, rodzą dzieci.

Tak długo jak rodzice żyją w zgodzie, nie ma problemu z ustaleniem miejsca zamieszkania dzieci. Konflikt pojawia się, gdy postanawiasz z różnych powodów zakończyć podróż po Europie i wrócić na stałe do Polski,  zabierając przy tym swoje pociechy…

Co zrobić w sytuacji, gdy były partner wytoczy sprawę na podstawie przepisów konwencji haskiej domagając się powrotu dzieci do ich dotychczasowego miejsca zamieszkania? Czy oznacza to konieczność wydania dzieci?

Konwencja haska – wydanie dziecka

Konwencja haska wskazuje ogólne reguły, które sąd musi brać pod uwagę rozstrzygając gdzie mają pozostać dzieci.

Przede wszystkim dziecko będzie miało prawo pozostać w Polsce, jeśli zostanie ustalone, że dziecko przystosowało się już do swojego nowego środowiska. Poza tym, Sąd odmówi wydania dziecka, jeśli okaże się, że powrót dziecka naraziłby je na szkodę fizyczną lub psychiczną albo w jakikolwiek inny sposób postawił je w niekorzystnej sytuacji. Ten argument może być wykorzystany wówczas, gdy powodem Twojego powrotu do Polski była np. przemoc stosowana przez ojca dzieci wobec małoletnich.

Możliwe jest również, że Sąd odmówi wydania dziecka jeśli stwierdzi, że dziecko takiemu powrotowi się sprzeciwia oraz że osiągnęło ono wiek i stopień dojrzałości pozwalający uwzględnić jego opinię. Przepisy nie wskazują konkretnej granicy wieku, od której Sąd powinien uwzględnić opinię dziecka. Pozwala to Sądowi na własną ocenę sytuacji.

Takie sprawy nie należą do łatwych, jednakże zebranie dobrych argumentów i udowodnienie ich przed Sądem pozwoli Ci pozostać z dzieckiem na terenie Polski. W razie pytań zapraszam do kontaktu!

***

Przeczytaj również koniecznie:

Pobierz: wzór pozwu o rozwód bez orzekana o winie >> 

***

Fotka by Ben White

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy