CZY ŚWIADCZENIE Z PROGRAMU „500+” PODLEGA OPODATKOWANIU?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zwalnia z opodatkowania świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów [świadczenie z programu 500 plus].

Zwolnione z opodatkowania będą także  świadczenia przyznane z tytułu pomocy Państwa w ramach Programu 500 plus.

Więcej o programie 500 plus >>

Poza tym należy pamiętać, że zrezygnowano z wliczania świadczenia wychowawczego do dochodu podczas ubiegania się o innego rodzaju świadczenia zależne od kryterium dochodowego (np. z pomocy społecznej, z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, stypendiów dla uczniów i studentów, dodatków mieszkaniowych). To kolejne udogodnienie dla rodziców.

Nie ważne więc, czy jako rodzic jesteś przedsiębiorcą i według jakich zasad rozliczasz się podatkowo. Ważne, że tym razem Państwo daje, a nie odbiera. Co nie znaczy, że o swoje się nie upomni przy innej okazji…

***

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy