KORONAWIRUS A SPRAWA W SĄDZIE. CZY MUSZĘ W TERMINIE ODPOWIADAĆ NA PISMA SĄDOWE?

Każdy, czyja sprawa jest  obecnie w sądzie, z przerażeniem patrzy na przychodzącą korespondencję sądową.

Bo niby jak mam odpowiedzieć na pismo sądu czy też mojego przeciwnika, skoro nie mogę nawet się spotkać z pełnomocnikiem, przejrzeć akt ani uzyskać niezbędnych dokumentów?A to wszystko przez szalejący koronawirus i wszelkie zakazy nakładane na nas w obliczu panującej epidemii.

Zresztą, strach nawet wyjść na pocztę…

Stan zagrożenia epidemicznego obowiązywał od 14 marca 2020 r., od 20 marca 2020 r. w jego miejsce wprowadzony został stan epidemii w związku z koronawirusem. Efektem była i jest zmiana funkcjonowania wielu instytucji publicznych, w tym sądów, gdzie m.in. odwołano prawie wszystkie rozprawy.

Pomimo tego do dnia 31 marca 2020 r. włącznie wszystkie terminy sądowe (czyli te, które zakreślił Tobie sąd- np. zobowiązanie przez sąd do złożenia w terminie 14 zarzutów do opinii biegłego sądowego) oraz ustawowe (czyli te, które wynikają z brzmienia przepisów ustawy- np. termin do wniesienia zażalenia, apelacji, do złożenia wniosku o uzasadnienie) normalnie obowiązywały.

Jeśli nie złożyłeś pisma w terminie – masz problem. Pozostaje tylko liczyć na wyrozumiałość Sądu, który może jednak przyjmie pismo złożone po terminie…

Zawieszenie terminów

Od 1 kwietnia 2020 r. możesz jednak spać spokojnie i to nie jest żart primaaprilisowy. Zgodnie z art. 15zzs specustawy koronawirusowej,  bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu  na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID.

Przykładowo, jeśli odebrałeś wczoraj uzasadnienie wyroku to termin 14 dni na sporządzenie i wysłanie apelacji do sądu jeszcze nie rozpoczął biec. Także bez obaw, zdążysz napisać.

Jakich konkretnie spraw dotyczy powyższa regulacja?

Dotyczy to terminów procesowych i sądowych w: postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach karnych, postępowaniach karnych skarbowych, postępowaniach w sprawach o wykroczenia, postępowaniach administracyjnych, postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ordynacji podatkowej, kontrolach celno-skarbowych, postępowaniach w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy o grach hazardowych, innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw.

Na koniec warto dodać, że powołany przepis znajdzie zastosowanie we wszystkich toczących się sprawach, zarówno w sprawach wszczętych przed wejściem w życie przepisu, jak i w sprawach wszczętych później. Ustawodawca nie uregulował bowiem tej kwestii odrębnie.

Zdjęcie: Bill Oxford

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy