OPŁATA OD WNIOSKU O ODPIS WYROKU ROZWODOWEGO

W zeszłym roku pisałam o tym jak uzyskać odpis wyroku w sprawie o rozwód, o czym możecie przeczytać tutaj Jak uzyskać odpis wyroku w sprawie rozwodowej? Zasady uzyskiwania odpisu wyroku nie zmieniły się, zmieniła się natomiast wysokość opłaty, czego nie wszyscy mają świadomość.

Od 21 sierpnia 2019 r. obowiązują jednak nowe opłaty za uzyskanie odpisu wyroku z sądu. Wprowadzono stawkę w kwocie 20 zł w miejsce dotychczasowych 6 zł, przy czym równocześnie zmieniono zasadę pobierania opłaty. Opłata w kwocie 6 zł pobierana była za każdą rozpoczętą stronę dokumentu. W myśl aktualnych przepisów opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt: poświadczonego odpisu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności  pobiera się w kwocie 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

Takie rozwiązanie jest dużo bardziej praktyczne. Wyrok rozwodowy nigdy nie przekracza 10 stron, więc uiszczenie jednej opłaty powoduje, że otrzymamy dokument o jaki wnioskowaliśmy.

Warto pamiętać o tym, aby po zakończeniu sprawy o rozwód wystąpić o odpis wyroku ze stwierdzeniem prawomocności. Jest to dokument, który potwierdza formalnie rozwiązanie małżeństwa i może być wykorzystywany w innych postępowaniach (np. podział majątku, zmiana nazwiska małżonka, ujawnienie zmian w księdze wieczystej). Koszt uzyskania takiego odpisu to 20,00 zł. Opłatę możemy uiścić przelewem na rachunek bankowy sądu lub w znakach opłaty sądowej. Znaki opłaty sądowej w wysokości 20,00 zł można kupić za pośrednictwem strony https://oplaty.ms.gov.pl/

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy