POROZUMIENIE WYCHOWAWCZE (PLAN WYCHOWAWCZY)

Pisałam już o tym, że w wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków. Chociaż najczęściej władza rodzicielska powierzana jest jednemu z rodziców a drugiemu ograniczana, może zdarzyć się, że sąd pozostawi ją obojgu rodzicom. W takiej sytuacji niezbędne jest porozumienie wychowawcze, które zawiera wspólne stanowisko rodziców dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem.

Przygotowywanie porozumienia wymaga współpracy rodziców, często kompromisu z obu stron. Porozumienie powinno określać prawa i obowiązki rodziców względem dzieci, w szczególności powinno regulować kwestie związane z bezpośrednią opieką nad dziećmi i sposobem kontaktów dziecka z rodzicem, z którym nie zamieszkuje, włącznie z uregulowaniem kontaktów w okresie wakacji, ferii, świąt, sposób podejmowania istotnych decyzji dla dziecka w sferze edukacji, zdrowia, sposób rozstrzygania sporów między rodzicami, a także kwestię wydatków na dziecko. Pamiętaj przy tym, że co do zasady rodzeństwo powinno wychowywać się razem, jednak każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.

Pobierz poradnik – Pozew o rozwód (pdf) >>

Nie ma szczególnych wymogów dotyczących formy porozumienia wychowawczego, moim zdaniem powinno ono być sporządzone na piśmie. Porozumienie zostanie przez sąd uwzględnione o ile nie będzie sprzeczne z dobrem dziecka. W każdym przypadku sąd ma obowiązek kontrolowania treści porozumienia, dlatego może się zdarzyć, że doprecyzowanie niektórych punktów odbywać się będzie na rozprawie przy udziale obojga rodziców. Treść porozumienia jest włączona do wyroku stwierdzającego rozwód.

Poczytaj też o podziale majątku >>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy