USTALENIE OJCOSTWA

Ustanie ojcostwaCzy jesteś jedną z tych mam, która została porzucona w trakcie ciąży przez przyszłego tatusia? Urodziłaś dziecko a teraz je samotnie wychowujesz?

Uznałaś, że skoro mężczyzna nie dorósł do roli ojca, to lepiej aby nie istniał, przynajmniej formalnie, więc dziecko w akcie urodzenia ma wpisane wyłącznie imię ojca.

Jeśli tak, to ten wpis jest dla Ciebie.

Może jednak warto te kwestie uporządkować i ustalić ojcostwo?

Aby ustalić ojcostwo, matka dziecka musi wytoczyć pozew przeciwko domniemanemu ojcu. Ojcostwo może być wykazywane wszelkimi możliwymi dowodami, najczęściej jednak będą to zeznania świadków i badanie DNA.

Co dziecko może zyskać, jeśli zostanie ustalone ojcostwo?

Ustalenie ojcostwa to nie tylko uzupełnienie aktu urodzenia. Ustalenie ojcostwa to automatycznie możliwość uzyskania alimentów na dziecko. Dziecko, które ma ojca, nabywa prawo do dziedziczenia po nim.

Sąd, który ustala ojcostwo, może jednocześnie rozstrzygnąć o alimentach i władzy rodzicielskiej. Jest to o tyle korzystne, że matka małoletniego nie musi wytaczać osobnych spraw, lecz wszystko można uregulować w jednym postępowaniu.

Sprawy o ustalenie ojcostwa i alimenty są zwolnione od opłat sądowych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy