EGZEKUCJA ZE SKŁADNIKÓW MAJĄKTU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Sytuacja dość powszechna: kontrahent nie zapłacił przedsiębiorcy za wykonanie umowy. Przedsiębiorca występuje do sądu i uzyskuje nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi. Kontrahent nie składa sprzeciwu i sprawa dość szybko się kończy, lecz tylko pozornie. Przedsiębiorca nie może na drodze polubownej odzyskać pieniędzy, więc kieruje sprawę do komornika. Niebawem okazuje się, że jedyne co posiada ów niewypłacalny kontrahent, to dom, który kupił wspólnie z żoną w trakcie trwania małżeństwa.

Dom wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, a nakaz zapłaty stanowiący tytuł egzekucyjny uprawnia do prowadzenia egzekucji tylko przeciwko dłużnikowi, a nie jego żonie.

Jak w takiej sytuacji odzyskać dług?

Aby przeprowadzić egzekucję z majątku wspólnego małżonków (w przedstawionym powyżej przykładzie majątkiem tym jest dom), należy uzyskać tzw. klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. W tym celu przedsiębiorca musi wykazać dokumentem urzędowym lub prywatnymżdług, który figuruje na nakazie zapłaty (lub wyroku) powstał z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka. Po nadaniu przez sąd takiej klauzuli, można prowadzić egzekucję z majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

W przeciwnym wypadku wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Może to niestety prowadzić do sytuacji, w której odzyskanie pieniędzy okaże się niemożliwe. Tym bardziej, gdy kolejka wierzycieli jest długa.

O czym należy pamiętać ?

W przypadku np. podpisywania umowy handlowej z kontrahentem warto uzyskać zgodę jego małżonka na jej zawarcie, chociażby w formie pisemnej.

W obrocie gospodarczym rzadko dbamy o to, aby zabezpieczyć się w taki właśnie sposób na wypadek kierowania w przyszłości egzekucji do majątku wspólnego małżonków. Warto jednak dmuchać na zimne. Tym bardziej gdy naszym kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy