JAK UZYSKAĆ ODPIS WYROKU W SPRAWIE ROZWODOWEJ?

Po zakończeniu sprawy o rozwód Sąd wydaje wyrok. Jeśli jest to wyrok w Twojej sprawie to oczywiście możesz być obecny na jego ogłoszeniu. Samo wysłuchanie treści wyroku dla rozwodzących się małżonków ma charakter wyłącznie informacyjny a na sali sądowej nikt nie wyda Tobie żadnego dokumentu potwierdzającego rozwód.

Fakt rozwodu będzie odnotowany w aktach stanu cywilnego. Może zdarzyć się, że będzie potrzebował okazać przed urzędami czy też innymi instytucjami odpisu wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności.

Jak otrzymać odpis wyroku w sprawie rozwodowej?

Pamiętaj, że Sąd nie doręcza takiego wyroku z urzędu. O odpis wyroku ze stwierdzeniem prawomocności musisz wystąpić samodzielnie lub przez swojego pełnomocnika. W kancelarii adwokackiej przyjęłam taką praktykę, że zawsze po zakończeniu sprawy o rozwód występuję o odpis wyroku ze stwierdzeniem prawomocności i następnie taki dokument wydaję klientowi. Myślę, że jest to dość częsta praktyka u adwokatów czy też radców prawnych prowadzących sprawy rodzinne.

Jeśli występujesz bez pełnomocnika, po upływie 21 od daty ogłoszenia wyroku przez Sąd Okręgowy możesz złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności. Taki wyrok zostanie wysłany na twój adres zamieszkania. Pamiętaj jednak, aby sąd miał informację o twoim aktualnym miejscu zamieszkania i nie wysłał dokumentu na adres waszego ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania …

Opłata za odpis wyroku

Wniosek podlega opłacie w wysokości 6,00 zł za każdą stronę wyroku.  Wyrok rozwodowy najczęściej ma więcej niż jedną kartkę, w związku z tym warto przed wysłaniem wniosku zadzwonić (lub przyjść) do sekretariatu/ biura interesanta Sądu z pytaniem o ilość stron wyroku. Następnie dokonujesz opłaty na rachunek bankowy Sądu Okręgowego- Wydziału, w którym była rozpatrywana Twoja sprawa i załączasz potwierdzenie do pisma. Wniosek wysyłasz listem poleconym lub składasz w biurze podawczym Sądu.

Jeżeli złożyłeś apelację lub zrobiła to druga strona, wówczas wyrok uprawomocni się dopiero po rozpoznaniu przez Sąd Apelacyjny apelacji. Po ogłoszeniu wyroku przez Sąd Apelacyjny możesz w każdym czasie złożyć wniosek o odpis wyroku rozwodowego ze stwierdzeniem prawomocności.

Pamiętaj, aby we wniosku oznaczyć strony postępowania, wskazać sygnaturę akt sprawy, a także dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej.

***

Poczytaj też o:

Pobierz także poradnik PDF:

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy