MAŁŻONEK JAKO WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O.

Tym razem zacznę od noworocznych życzeń.

Drogi Czytelniku! Zdrowia, szczęścia pomyślności i przede wszystkim niewielu problemów małżeńskich w Nowym Roku (no może poza drobnymi, bo takie przecież zawsze się zdarzają) ! A jeśli już problemy się pojawią, to życzę, aby udało Ci się je rozwiązać ugodowo, bo jak mówią doświadczeni adwokaci, lepsza ugoda niż najbardziej sprawiedliwy wyrok.

Przechodząc do poważniejszych kwestii, dzisiaj chciałabym się podzielić z Wami kilkoma uwagami szczególnie ważnymi dla tych, którzy są wspólnikami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czyj jest udział?

Jeśli małżonkowie pozostają w ustroju rozdzielności majątkowej lub rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, małżonek, który objął udział bądź nabył go w inny sposób jest wspólnikiem spółki, a udział stanowi jego majątek. Nie wyklucza to jednak tego, aby małżonkowie- pomimo posiadania rozdzielności majątkowej- wspólnie nabyli udział i wówczas każdy z będzie właścicielem w odpowiednim ułamku, zgodnie z tym za co zapłacił (np. w 1/2). W takim przypadku dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy stanowią majątek osobisty tego małżonka, który nabył udział (lub obu małżonków w odpowiednio nabytym ułamku).

Poczytaj o dziecku, jako wspólniku w spółce z o.o. >>

Sprawa się komplikuje, jeśli udział nabywany jest w trakcie trwania wspólności ustawowej. Decydujące znaczenie ma to, za czyje pieniądze udział został nabyty – czy z pieniędzy wspólnych, pochodzących np. z wynagrodzenia za pracę małżonków, czy też z majątku osobistego jednego z małżonków. Tak czy inaczej, uzyskiwane z niego dochody (dywidenda, zaliczka na poczet dywidendy) w trakcie trwania wspólności ustawowej będą wchodziły do majątku wspólnego małżonków.

Nabycie udziału za pieniądze pochodzące z majątku wspólnego nie powoduje jednak, że oboje małżonkowie stają się wspólnikami spółki z o.o. Wspólnikiem jest tylko ten, który objął udziały lub  przystąpił do umowy nabycia udziałów. Małżonek, któremu nie przysługuje status wspólnika, nie może występować z żadnymi żądaniami do spółki, nie może wykonywać praw związanych z uczestnictwem w spółce.

Udział w spółce z o.o. może zostać zbyty przez małżonka wspólnika. Nie ma przy tym konieczności uzyskiwania zgody na takie zbycie drugiego małżonka (odmiennie jest w przypadku darowizny dokonywanej z majątku wspólnego).

A co w przypadku podziału majątku wspólnego?

Istnieje ryzyko, że w spółce pojawi się niechciany wspólnik –  były małżonek.

Na szczęście można się przed tym ustrzec. Wystarczy wpisać w umowie spółki ograniczenie lub wyłączenie możliwości wstąpienia do spółki współmałżonka wspólnika w przypadku, gdy udziały objęte są wspólnością majątkową małżeńską. Ograniczenie może polegać na tym, że przystąpienie do spółki współmałżonka wymaga zgody pozostałych wspólników.

Takie zapisy wprowadzone w umowie spółki powinny być brane przez sąd w przypadku dokonywania podziału majątku. Jeśli wyłączono wstąpienie współmałżonka do spółki, wówczas udział przypadnie małżonkowi- wspólnikowi. W takiej sytuacji najczęściej pojawi się konieczność dokonania spłat lub dopłat w zależności od tego jak dokonano podziału pozostałego majątku małżonków. Natomiast jedno jest pewne- nikt niepożądany w spółce się nie pojawi.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy