CZY ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE WPŁYWA NA PODZIAŁ MAJĄTKU?

Bardzo często spotykam się z pytaniem klientów, czy rozwód z orzeczeniem o winie wpływa na podział majątku. Krótko mówiąc, czy jest szansa na więcej jeśli wykażę wyłączną winę małżonka?

Niezależnie od tego, czy rozwód nastąpił bez orzekania o winie czy orzeczeniem o winie, sprawa o podział majątku przebiega dokładnie tak samo.

Były małżonek, ponoszący winę za rozpad pożycia ma takie samo prawo do swojej części majątku, jak małżonek, który nie został uznany winnym. Najczęściej więc sąd ustali, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym i dokona podziału majątu „po połowie”. Nie będzie miało żadnego znaczenia kto kogo zdradził i dlaczego, kto się wyprowadził i opuścił rodzinę itd. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy przyczyną rozwodu były kwestie finansowe rozumiane jako trwonienie majątku (np. hazard). Wówczas sąd może ustalić nierówne udziały – z korzyścią dla strony, która nie ponosi winy za rozpad małżeństwa.

Jeżeli natomiast przyczyną rozwodu nie były wskazane powyżej kwestie finansowe, orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego małżonka nie będzie miało żadego wpływu na podział majątku wspólnego.

Tak, wiem, może to się wydawać niesprawiedliwe, szczególnie gdy zraniony małżonek oczekuje  rekompensaty finansowej przy podziale majątku. Sprawy o podział majątku to czysta matematyka a nie roztrząsanie przyczyn rozpadu małżeństwa i ponowne szukanie winnego. Nie jest to łatwe, ale decydując się na sprawę o podział majątku emocje trzeba odstawić na bok i skupić się na liczbach.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy