WEKSEL NIE TAKI GROŹNY, JAKBY SIĘ MOGŁO WYDAWAĆ

Weksel jest jednym z najlepszych zabepieczeń zaciąganych zobowiązań. Głównie dlatego, że umożliwia bardzo sprawne przeprowadzenie postępowania sądowego. W oparciu o weksel można uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, na podstawie którego wierzyciel może dokonać niezwłocznego zabezpieczenia przez komornika majątku dłużnika, zanim jeszcze zakończy się sprawa przed sądem.

Problemy pojawiają się wtedy, gdy ktoś próbuje uzyskać nakaz zapłaty na podstawie weklsa, którego dłużnik nigdy nie podpisał.

W takiej właśnie sprawie niedawno Kancelaria Bętkowska Rajczyk reprezentowała klienta.

Nieuczciwy wierzyciel niezwłocznie po wydaniu nakazu zapłaty skierował sprawę do komornika i dokonał zajęcia samochodów klienta, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej a także wierzytelności należnych od kontrahentów. Doprowadziło to do całkowitego paraliżu prowadzonej przez pozwanego firmy. Komornik związany był wydanym nakazem zapłaty i wnioskiem wierzyciela, dlatego też musiał dokonać zabezpieczenia majątku rzekomego dłużnika.

Kancelarii, działającej w imieniu klienta, udało się jednak ograniczyć nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia do czasu rozpoznania przez sąd zgłoszonych zarzutów w sprawie, m.in. dotyczących posłużenia się przez nieuczciwego powoda wekslem zawierającym sfałszowany podpis klienta. Bardzo pomocna okazała się opinia wydana przez biegłego grafologa, sporządzona na zlecenie prokuratury badającej czy w sprawie nie doszło do popełnienia przestępstwa z uwagi na wykorzystanie sfałszowanego dokumentu w postępowaniu przed sądem cywilnym.

Dzięki działaniom Kancelarii, sąd uchylił również dokonane dotychczas przez komornika zajęcia majątku dłużnika. Dzięki temu, klient odzyskał dostęp do zajętych rachunków bankowych oraz zwrócono mu pieniądze z tytułu zajętych wierzytelności należnych od jego kontrahentów.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:
 

Podobne wpisy